להזמנת הספרים "צופן העתיד" "2048" או "פורקוגניטו" בדמי משלוח חינם                            For a synopsis of the book 2048 in Eng.  amazon order

 

 


  בלוג Blog
הספר כמעט נושק לספרי רב המכר -- 3.9.2008

לדברי סמנכ"ל השיווק של ידיעות, הספר נושק לרשימת רבי המכר.

אייל דדוש, סמנכ"ל השיווק, התקשר אליי והודיע כי השבוע הספר כמעט נשק לרשימת שמונת הספרים הנמכרים ביותר. הוא מקווה שבשבוע הבא הוא יהיה ברשימת רבי המכר. וממחר במשך שלושה שבועות מתחילים להריץ את הפרסום ברדיו....
עכשיו אני צריך להתחיל להיות בכוננות ספיגה רצינית מהמלעיזים באקדמיה.


 


© כל הזכויות שמורות לפרופ' דוד פסיג    *    האתר האישי של פרופ' דוד פסיג  

Build your own website with Quickyweb! Quickyweb is much more than a web hosting provider. It is a complete website building and website hosting solution