בלוג Blog

יצאתי לשבתון

הבטחתי לאשתי לא להתחיל ספר חדש. מעניין אותי כמה זמן אחזיק מעמד בהבטחתי זו.


 


© כל הזכויות שמורות לפרופ' דוד פסיג    *    האתר האישי של פרופ' דוד פסיג  

Powered by Artvision | Truppo Websites