להזמנת הספרים "צופן העתיד" "2048" או "פורקוגניטו" בדמי משלוח חינם                            For a synopsis of the book 2048 in Eng.  amazon order

 

 


  בלוג Blog

הספר הבא שאני עובד עליו -- 23.7.2009

 

פתח דבר

איני נביא ואיני בן נביא. כל אשר אני מבקש הוא לקרא תיגר על החשיבה קצרת הטווח שכולנו התרגלנו בה. כשהחשיבה היא קצרת טווח אנו עלולים לשגות ולהיכשל במעשים שיכולים לדרדר אותנו אל עברי פי פחת. אין זה אומר שחשיבה ארוכת טווח מחסנת מפני כישלונות. יחד עם זאת, אין אנו פטורים מלשאוף להבין את התהליכים אשר אנו נוטלים בהם חלק ולבחון את כיוון התפתחותם ארוך הטווח, בתקווה שזה ימנע מאיתנו מליפול למהמורות בלתי רצויות או בתקווה לזהות הזדמנויות בלתי חוזרות.

אין לי כדור בדולח להציץ בו, אבל יש לי מתודולוגיות אשר יש במידת תקפותן ומהימנותן הבטחה שתמונות העתיד ארוך הטווח שניתן להסיק מהן אכן קרובות, לא במעט, אל העתיד שבסופו של דבר נראה. אולי לא בפרוטרוט, אך בקירוב לא מבוטל. המתודולוגיות מנסות לעשות סדר במה שנראה לא סדור ולא הגיוני. המתודולוגיות מניחות כי מאחורי העדר הסדר בהיסטוריה מונח סדר אשר מניע מגמות ואירועים. אינני חושב שאנו מבינים את הסדר הנעלם שיש בהיסטוריה, אם אכן יש כזה, אך שומה עלינו לנסות לגלות את דפוסיו כדי להתנהל ביעילות גדולה יותר. מנגד, אם צודקים הטוענים שאין סדר שצריך להתאמץ לחקור, אזי אין גם טעם לכל מה שהמין האנושי עשה, עושה ויעשה. לפי זה, לשום דבר אין התחלה ואין סוף, אין סיבה ואין תכלית, ואיננו אלא כעלה נידף הנע בתוהו ובוהו מוחלט ללא כיוון ומשמעות. לעניות דעתי אסור לנו לקבל את הפטאליות הזו ולו רק משום שהיא אינה מותירה כל בחירה חופשית או כל שביב של תקווה למשמעות הקיום האנושי.

המאמץ לחקור מגמות יובל שנים קדימה יכול להיחשב אצל רבים כפעילות חסרת ערך, טיפשית, קלת-דעת וחסרת תוחלת. אך אני תקווה שהקורא יראה שחקר העתיד ארוך הטווח  אינו אלא הליך רציונאלי, ישים ואפשרי גם בתנאי התמורות המואצות שאנו חווים במאה ה-21. אולי דווקא בתנאי אי הוודאות המאפיינים את המאה ה-21 הליך זה הופך להיות בעל ערך רב ולו רק בגלל הצורך להגדיל את זמן התגובה שברשותנו לתהליכים הרי גורל.

בספר זה אני מנסה לשדר את תחושת הצורך לבחון את המגמות ארוכות הטווח העוטפות את מדינת ישראל, להסיק כיצד הן משתקפות בה ובעיקר לצייר תמונת עתיד מורכבת של התנאים הגיאופוליטיים שיהיו מנת חלקה ביום הולדתה ה-100. סביר להניח שהרבה פרטים מתמונת העתיד הזו יהיו שגויים ואף טיפשיים מנקודת המבט של שנת 2048. אך המטרה היא לזהות את התנאים שיחוללו את המגמות העיקריות ויעצבו את תמונת המצב בישראל בת המאה. תוך כדי זה אני מבקש להעניק לקורא כלים בעזרתם אפשר לנתח מדוע האדם פועל כפי שהוא פועל בהיסטוריה וכיצד זה מעצב את ההיסטוריה שלו. בכל מקרה אני אשמח אם נכדיי יאמרו על הדברים שבספר זה: יצא וחצי תאוותו בידו. 


© כל הזכויות שמורות לפרופ' דוד פסיג    *    האתר האישי של פרופ' דוד פסיג  

Powered by Artvision | Truppo Websites